Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle biz, çevre, ekonomi ve toplum bileşenlerinden oluşan sürdürülebilirlik kavramını kısaca ‘yarını düşünmek’ olarak tanımlamaktayız.

Geleceğin mimarı olarak yarını bugünden düşünen grubumuzun, ülkemizin kalkınma sürecinde de sürdürülebilirlik ilkelerinin güç sağlayacağına olan inancı tamdır.

Bu nedenle gelecek nesillere karşı sorumluluğuna sürdürülebilirlik başlığı altında sahip çıkmaktayız. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için, sürdürülebilirlik uygulamalarını temel iş modellerine entegre ediyor, işe alım uygulamalarından atık yönetimine kadar birçok alanda kendimizi yeniliyoruz.

Sürdürülebilirliğin sosyal unsurları, işyeri güvenliği uygulamaları, çalışma ilişkileri, çeşitlilik, topluluk gelişimi veya insan haklarını içerirken, sürdürülebilirliğin yönetişim yönü, şirketin yönetim kurulu bağımsızlığı ve çeşitliliğinin, yolsuzlukla mücadele politikalarının ve firma tarafından yapılan siyasi katkıların dikkate alınmasını gerektirmektedir.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet etmeyi misyon olarak benimsiyor ve daha sürdürülebilir bir gelecek için azimle ve kesintisiz çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.

INSAN & KÜLTÜR

İnsan & Kültür

Geleceği yeniden inşa ederken, iş modellerimizi insan ve kültürün entegrasyonuna göre şekillendiriyoruz. Sosyolojik olarak toplumsal miras kabul edebileceğimiz kültürü işimize modelliyoruz.

Günümüzde hızlı teknolojik gelişmeler, otomasyon, yapay zeka ve çalışan beklentilerindeki değişiklikler, küresel çalışma ortamı ve iş gücünde önemli bir dönüşüme neden oluyor. Bu farkındalıkla grup çatısı altında yeniden yapılanmaya gidiyor ve 'işin geleceğine' uyum gösteriyoruz.

Uzaktan çalışma modelleri, esnek işgücü ve yüksek performans, amaç odaklı organizasyon yapısı, veri odaklı organizasyon, geleceğin liderliği gibi tanım ve modeller, işin geleceğine uyum göstermesi gereken tüm şirketler gibi bize de rehberlik ediyor.

Her sektörde gereken emek ve veya teknoloji yoğunluğuna göre planlamalarımızı gerçekleştiriyor, insanın kültürden, kültürün insandan ayrı düşünülemeyeceği yarınlara imza atmaya hazırlanıyoruz.

Detaylı Bilgi
Bizi Arayın.

0 212 965 80 46

İLETİŞİM

Levent Mah. Menekşeli Sk. No:10 İç Levent, Beşiktaş İstanbul
+90 (212) 965 80 46