Sektörel Blog
08 Mart 2023
219 Okunma

Rekonstrüksiyon Nedir?

Rekonstrüksiyon tıp alanında yaygın kullanılan bir tanımdır. Mimari ve kentleşmede de bu tanımın hızlıca yerini aldığını görebiliyoruz.Yeniden inşa etmek veya yeniden yapmak olarak dilimize çevirmek mümkün. Restorasyonla yakından ilintili olan rekonstrüksiyon, mimarlıkta bir kentin tümünün, bir parçasının ya da bir yapının özgün biçimiyle yeniden gün yüzüne çıkartılması, yeniden inşa edilmesi için kalıntıları ve diğer belgeler yardımıyla […]

Rekonstrüksiyon Nedir?

Rekonstrüksiyon tıp alanında yaygın kullanılan bir tanımdır. Mimari ve kentleşmede de bu tanımın hızlıca yerini aldığını görebiliyoruz.Yeniden inşa etmek veya yeniden yapmak olarak dilimize çevirmek mümkün. Restorasyonla yakından ilintili olan rekonstrüksiyon, mimarlıkta bir kentin tümünün, bir parçasının ya da bir yapının özgün biçimiyle yeniden gün yüzüne çıkartılması, yeniden inşa edilmesi için kalıntıları ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması işlemidir. Restorasyondan farkı, tümüyle yıkılmış, yok olmuş ya da çok büyük oranda harap olan bir anıtın ya da sitin temin edilen belgelere dayanılarak özel durumlarda yeniden yapılmasını anlatıyor oluşudur.

Yaşlanan dünyamızda geçmişe saygı, tarihin ayakta kalmasına duyulan hassasiyet ve koruma duygusu, bu mimari anlayışa destek oluyor. Kültürel mirası koruma kavramı, varlığını yüzyıllarca süren bir geçmişe borçludur. Ülkemizde yakın dönemden örnek vermek gerekirse Taksim Meydanı ve Topçu Kışlasının yeniden yapımını göstermemiz mümkün. Her ne kadar kentsel koruma dediğimizde neyi, niçin, nasıl korumalıyız tartışmaları alevlense de cevaplar için ölçütlere gereksinim duyulmuştur.

Kimine göre kültürel mirasın taşıdığı tarihsel belge değerinin korunması gerekirken, bugün artık bir yerleşmenin ya da yapının kültürel, sosyal, ekonomik özelliklerini gösterebilen biçimlendirmelerinde yer alabilen tarihsel belge değerinin bazen el ile dokunabilir bazen sadece duygusal olarak algılanabilir oluşu bu tartışmalarda fikir karmaşası yaratabiliyor.

Ancak bu işlemin doğru mimari bir kimlikle yapılması, yapının geçmişinin iyi hazmedilmesi önemli.Bugün sosyal medyada ne yazık ki bir çok rekonstrüksiyon örneğinin bir facia olarak yorumlandığını görmek üzücü…

Kültür varlıklarının kaybolmasına izin vermemek açısından rekonstrüksiyon önemli bir faaliyet. 

Kent ve ülke için simge değeri taşıyan önemli anıtların savaş, deprem vb. felaketler sırasında yitirilmesi rekonstrüksiyon yani yeniden yapım için uygun bir zemin hazırlar. Acıyı hatırlatmak değil amacımız, ama yakın zamanlı hafızamızda yer aldığı için örnek vermek isteriz: Kahramanmaraş merkezli depremde bir çok kentteki tarihi yapılar hasar gördü. Bu hasarların boyutları netleştiğinde tarihi mirası koruma konusunda ne tür adımlar atılacağını hep beraber göreceğiz. İlk gelen bilgiler tarihi Şanlıurfa kalesinin yıkıldığı yönündeydi. Sonradan bazı kaynaklar bu bilgiyi yalanladı. Gerçekler belgelendiğinde Şanlıurfa Kalesi’ne restorasyon mu rekonstrüksiyon mu gerekeceğini tecrübe edeceğiz.

(Yeniden yapım), mimarlıkta bir yapının kalıntıları ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması işlemi.

Yeniden inşa etmek ya da yeniden yapım anlamına gelen rekonstrüksiyonu sizin için kısaca anlatmaya çalışacağız. Rekonstrüksiyon yani yeniden yapım,. Genel manada restorasyonla yakından ilintili bir kavramdır.

Bizi Arayın.

0 212 965 80 46

İLETİŞİM

Levent Mah. Menekşeli Sk. No:10 İç Levent, Beşiktaş İstanbul
+90 (212) 965 80 46